July 27, 2023

Pertandingan Kuiz Teknologi Hijau merupakan kuiz dalam talian yang menguji tahapkecekapan IQ dan pengetahuan para murid. Selain itu, tahap kuiz ini berupayamencabar minda para murid dan memberi peluang kepada murid untuk memperluasilmu pengetahuan tentang Teknologi Hijau. Pertandingan ini juga diselaraskan denganSustainable Development Goals UNESCO iaitu berfokuskan SDG 4: QualityEducation, SDGContinue Reading