Yang berlaku wujudnya kerana timbulnya kesukaran. Bila kesemua ada bertaburan maka yang harus ada ialah penyatuan.

Leave a Reply