Southeast Asian Ministers of Education Organization  (SEAMEO) dan Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan  (MEXT) dengan kerjasama Pejabat Serantau Pelbagai Sektor UNESCO di Bangkok dengan sukacitanya mengumumkan penganjuran 2023 SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award, with the theme “Promoting Environmental Education through Utilising Renewable Energy.

Objektif Anugerah SEAMEO-Jepun ESD 2023 adalah:

a)    Untuk meningkatkan kesedaran awam dan memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai, pengalaman, dan juga keazaman untuk menyelesaikan masalah alam sekitar masa kini dan masa depan;

b)    Untuk menggalakkan sekolah dan komuniti di Asia Tenggara dan Jepun menggunakan tenaga boleh diperbaharui untuk mengurangkan kesan perubahan iklim dan mewujudkan masa depan yang lebih mampan dan mesra alam; dan

c)     Untuk menggalakkan dan berkongsi inisiatif dan amalan baik yang mengintegrasikan pendidikan alam sekitar dan penggunaan tenaga boleh diperbaharui ke dalam amalan pengajaran dan pembelajaran serta program sekolah.

Semua sekolah tadika/rendah/menengah/vokasional dan teknikal awam dan swasta di 11 Negara Anggota SEAMEO dipelawa untuk memohon dengan melengkapkan borang yang boleh dimuat turun seperti ketetapan berikut:

Website: https://link.seameo.org/2023SEAMEOJapanESDAward

Web banner: https://link.seameo.org/2023SEAMEOJapanESDAward

Butiran garis panduan anugerah dan penyerahan juga terkandung dalam pautan yang dikemukakan di atas. Borang penyerahan yang lengkap dan dokumen sokongan boleh dimuat naik ke pautan berikut pada atau sebelum 15 Ogos 2023.

https://link.seameo.org/2023SEAMEOJapanESDAward/submission

Bahagian Perancangan Strategik dan Hubungan Antarabangsa

Leave a Reply