Pertandingan Reka POSTER IMELC


▶️  Berumur 12 Tahun dan kebawah
▶️ Poster dengan ikon mudscipper
▶️ Syarat dan penghantaran rujuk:

Pertandingan terbuka kepada semua warganegara Malaysia berumur 12 tahun dan ke bawah di sekolah Negeri Johor

Pilih salah satu Tema Lukisan Poster yang diberikan

Setiap penyertaan haruslah menyertakan
              a. Tajuk Lukisan Poster
              b. Penerangan dan justifikasi lukisan poster

              c. Mengandungi Ikon mudskipper (rujuk gambar ini https://bit.ly/mudskipperIMELC )

Lukisan poster haruslah
               a.  bersaiz tidak kurang dari saiz A4

               b. berwarna
               c. baru dan asli
               b. tidak boleh melanggar sensitiviti agama, bangsa dan negara
               c. tidak boleh menyingung mana-mana pihak
5. Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan. Walaubagaimanapun hanya satu penyertaan terpilih untuk seorang pemenang
6. Semua penyertaan mestilah asli, tidak boleh ditiru atau dicetak dari mana-mana lukisan poster tempatan atau luar negara.
7. Sekiranya terdapat persamaan dalam lukisan poster yag dihantar, peserta yang terlebih dahulu menghantar borang lengkap dengan illustrasi yang jelas akan dianggap sebagai pemenang.
8. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat tuntutan daripada pihak ketiga. Penyertaan akan terbatal sekiraya didapati hasil karya yang dikemukakan tidak asli atau dicetak.
9. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 30 November 2023
10. Panel juri akan dilantik bagi memilih lukisan poster terbaik dan keputusan pertandingan adalah muktamad dan tidak boleh dipertikai oleh mana-mana pihak. Sebarang rayuan tidak akan dilayan.
11. Semua lukisan poster yang dihantar akan menjadi hak milik penganjur
12. Pihak penganjur berhak menggunakan semua lukisan poster yang dipertandingkan untuk tujuan pengiklanan dan promosi serta lain-lain tujuan tanpa kebenaran ataupun bayaran kepada peserta.

Untuk pendaftaran dan maklumat lanjut,layari : https://bit.ly/imelcposter

Leave a Reply