SEMPENA ULANG TAHUN KE-50 (JUBLI EMAS)

Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua Anggota dan warganegara
Malaysia KECUALI Anggota Lembaga Pengarah dan wargakerja Sekatarakyat.

 1. Pertandingan menulis esei ini bertemakan Sejarah Koperasi Kakitangan Bank Rakyat
  (Sekatarakyat).
 2. Setiap maklumat perserta perlu dilengkapkan pada borang penyertaan seperti
  maklumat berikut:-
  a) Nama
  b) Nombor kad pengenalan
  c) Jabatan/Syarikat/Individu
  d) Emel
  e) Alamat surat-menyurat
  f) Nombor telefon
  g) Tajuk artikel
 3. Format penulisan adalah seperti berikut :-
  a) Penulisan esei dalam Bahasa Melayu sahaja. Penggunaan frasa atau istilah yang
  tidak mempunyai terjemahan dalam Bahasa Melayu dibenarkan digunakan dalam
  penulisan esei dan hendaklah dicondongkan.
  b) Esei hendaklah melebihi 500 patah perkataan dan jumlah perkataan perlu ditulis di
  penghujung esei.
  c) Format penulisan menggunakan Microsoft Word , jenis aksara Arial bersaiz 12.,
  langkau 1.5 baris dan diseimbangkan dalam setiap muka surat.
 4. Setiap esei hendaklah merupakan hasil penulisan asli, idea sendiri dan belum pernah
  disiarkan di mana-mana media cetak dan elektronik. Karya plagiat, terjemahan atau isu
  sensitif tidak akan diterima.
 5. Setiap penyertaan akan menjadi hak milik Sekatarakyat dan tidak akan dikembalikan
  kepada peserta. Sekatarakyat berhak meminda, menyunting, memanipulasi dan
  menggunakan artikel terpilih untuk kegunaan rasmi Sekatarakyat.

Hadiah tempat 1 : RM2,000.00
Hadiah tempat 2 : RM1,000.00
Hadiah tempat 3 : RM500

dan saguhati.

Untuk maklumat lanjut sila layari : LAMAN RASMI PENGANJUR

Leave a Reply