Terbuka warganegara Malaysia 13 tahun ke atas

Pertandingan video tiktok Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) 2023 adalah
anjuran Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) dengan kerjasama
Majlis Negara Bagi Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (MNKKP) dan Pertubuhan
Keselamatan Sosial (PERKESO) sempena Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Sedunia 2023.

Penyertaan terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang berumur 13 tahun ke
atas.

  • Tempoh penyertaan adalah 28 April 2023 sehingga jam 23:59:59, 31 Julai 2023.
  • Tempoh penjurian adalah 1 Ogos 2023 sehingga 31 Ogos 2023.
  • Setiap video perlu bertemakan Persekitaran Kerja yang Selamat dan Sihat.
  • Setiap peserta boleh menghantar lebih dari satu video. Walaubagaimanapun, peserta
    hanya layak memenangi satu hadiah sahaja.
  • Peserta pertandingan video hendaklah memilih satu kategori dan satu peringkat yang
    dipertandingkan iaitu :

Kategori : Keselamatan Pekerjaan

A) Peringkat Kebangsaan Terbuka : Peserta berumur 18 tahun ke atas yang bekerja di sektor kerajaan, swasta atau bekerja sendiri
B) Peringkat Pengajian Tinggi IPTA/IPTS/Kolej/Matrikulasi/ Politeknik/ Institusi (Berstatus
Pelajar Di Pusat Pengajian)
C) Peringkat Sekolah Menengah Sekolah Menengah

Kategori : Kesihatan Pekerjaan

A) Peringkat Kebangsaan Terbuka : Peserta berumur 18 tahun ke atas yang bekerja di sektor kerajaan, swasta atau bekerja sendiri
B) Peringkat Pengajian Tinggi IPTA/IPTS/Kolej/Matrikulasi/ Politeknik/ Institusi (Berstatus Pelajar Di Pusat Pengajian)
C) Peringkat Sekolah Menengah Sekolah Menengah

Untuk maklumat cara penghantaran dan sebagainya, sila rujuk : LAMAN MAKLUMAT

Semua penyertaan hendaklah dikemukakan kepada pihak urusetia selewat-lewatnya
pada 31 Julai 2023 sebelum jam 23:59:59

Serlahkan kreativiti anda bagi penyampaian aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja anda melalui video yang kreatif.

#JKKP

Leave a Reply