Terbuka warganegara Malaysia 13 tahun ke atas. Sijil disediakan untuk semua penyertaan.

Pertandingan video tiktok Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) 2023 adalah
anjuran Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) dengan kerjasama
Majlis Negara Bagi Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (MNKKP) dan Pertubuhan
Keselamatan Sosial (PERKESO) sempena Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Sedunia 2023.

 • Tempoh penyertaan adalah 28 April 2023 sehingga jam 23:59:59, 31 Julai 2023.
 • Tempoh penjurian adalah 1 Ogos 2023 sehingga 31 Ogos 2023.
 • Setiap poster perlu bertemakan Persekitaran Kerja yang Selamat dan Sihat.
 • Setiap peserta boleh menghantar lebih dari satu poster. Walaubagaimanapun, peserta
  hanya layak memenangi satu hadiah sahaja.
 • Peserta pertandingan poster hendaklah memilih satu peringkat yang dipertandingkan
  iaitu :
 1. Peringkat Kebangsaan Terbuka : Peserta berumur 18 tahun ke atas yang bekerja di sektor kerajaan,
  swasta atau bekerja sendiri
 2. Peringkat Pengajian Tinggi IPTA/IPTS/Kolej/Matrikulasi/Politeknik/ Institusi (BerstatusPelajar Di Pusat Pengajian)
 3. Peringkat Sekolah Menengah Sekolah Menengah

TERMA DAN SYARAT PERTANDINGAN

 1. Penyertaan adalah percuma.
 2. Penyertaan pertandingan poster adalah secara berkumpulan, minimum 2 orang dan
  maksimum 4 orang (termasuk ketua kumpulan).
 3. Penyertaan hendaklah menggunakan Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.
 4. Setiap penyertaan perlu menyertakan :
  a) Sesalinan lembut (soft copy) rekabentuk (Design) dalam format .pdf
 5. Pihak penganjur tidak bertanggungjawab untuk menanggung sebarang kos ataupun
  kerugian yang ditanggung oleh peserta sepanjang pertandingan berlangsung.
 6. Penghasilan poster tidak dibenarkan menyentuh sensitiviti agama, kaum serta politik.
 7. Sila gunakan format template poster yang telah disediakan di link

Untuk mendapatkan maklumat lanjut dan cara penghantaran serta template poster.

SILA LAYARI : LAMAN PENGANJUR

Leave a Reply