Ramai yang tertanya apa itu UASA atau Ujian Akhir Sesi Akademik.

Ujian Akhir Sesi Akadmik atau singkatannya UASA adalah nama yang diberikan bagi peperiksaan utama untuk murid Tahun 4 hingga Tingkatan 6 di sekolah rendah dan Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 di sekolah menengah. Seperti yang diketahui umum, Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) telah dimansuhkan pada tahun 2021 dan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) juga telah dimansuhkan pada tahun 2022. Justeru itu Kementerian Pendidikan akan melaksanakan format baharu peperiksaan utama yang dikenali sebagai UASA mulai Januari 2023.

Ujian Akhir Sesi Akademik bertujuan untuk mengumpul dan mendapatkan maklumat mengenai tahap pencapaian akademik murid ataupun kandungan yang dipelajari setiap pelajar sepanjang sesi pembelajaran akademik. Ianya dapat memberi gambaran yang menyeluruh tentang perkembangan kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Sekaligus maklumat ini dapat membantu guru merancang dan menjalankan intervensi untuk membangunkan potensi murid.

Matapelajaran Sekolah Rendah yang terlibat dengan UASA :

  1. Bahasa Melayu
  2. Bahasa Inggeris
  3. Matematik
  4. Sains
  5. Sejarah

Soalan : Apakah Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA)?

Jawapan: Dalam Ujian Akhir Sesi Akademik, Kemahiran kognitif/intelektual serta penguasaan murid-murid dalam setiap mata pelajaran akan dinilai. UASA akan dilaksanakan menerusi ujian bertulis sepenuhnya

Soalan : Murid Yang Terlibat Dengan UASA?

Jawapan : Murid-murid yang terlibat dalam UASA adalah seperti berikut :

🔖Tahap 2 Sekolah Rendah : Tahun 4, 5 dan 6

🔖Tahap 1 Sekolah Menengah : Tingkatan 1, 2 dan 3

BERSAMBUNG

Leave a Reply