December 2022 (Page 6)

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) sedang menjalankan kajian bagi menilai persepsi dan tahap penggunaan kenderaan mikromobiliti di Malaysia. Sehubungan itu, kami ingin memohon kerjasama tuan/puan untuk meluangkan masa dan menjawab kaji selidik ini: https://survey.zohopublic.com/zs/lTBUQl Segala dapatan daripada kaji selidik ini adalah SULIT dan hanya untuk kegunaan penyelidikan sahaja.Continue Reading