Hadiah bernilai lebih RM7200 untuk dimenangi dari SWAN Malaysia

Cara menyertai:

Peserta dikehendaki memuat turun templat yang telah ditetapkan dan mewarnakan templat dalam tempoh peraduan yang ditetapkan.

Agar penyertaan sah, peserta (atau penjaga sah mereka) mesti mengikuti kedua-dua @SwanBagMalaysia (FB) dan @swan.malaysia (IG)

Peserta mesti tag 5 rakan di ruangan komen di post Peraduan

Peserta mesti berkongsi gambar hasil seni anak mereka di FB dan/atau IG mereka sendiri. Tetapkan profil dan siaran mereka kepada orang ramai. Pastikan tag @SwanBagMalaysia (FB) dan/atau @swan.malaysia (IG)

Hantar gambar anak anda memegang karya seninya melalui Borang Penyertaan. Gambar mesti dihantar melalui borang penyertaan dengan maklumat yang lengkap (Nama penuh, Kad Pengenalan, Nombor Telefon Bimbit, Alamat E-mel, Alamat Penghantaran, dan maklumat lain seperti yang dinyatakan dalam borang)

Setiap penyertaan yang dihantar hendaklah mematuhi syarat-syarat di bawah:

Peserta mestilah pemilik penyertaan atau menjadi penjaga yang sah yang diberi kuasa oleh pemilik untuk menyerahkan penyertaan bagi pihaknya.

Penyertaan akan dibatalkan atas dasar penyertaan yang tidak jelas, tidak lengkap, pendua, salinan, tidak boleh dibaca atau tidak betul; dan atau Penyertaan yang dihantar mestilah TIDAK mengandungi perkara berikut:

Kebogelan atau kandungan seksual

Bahasa kasar

Pengiklanan untuk produk, perkhidmatan atau tapak web lain

Bahan berhak cipta atau tanda dagangan milik pihak ketiga (melainkan dibenarkan secara sah oleh pihak ketiga untuk menggunakan bahan tersebut)

Kelihatan miring, dithering, butiran, kekaburan, pendedahan berlebihan, artifak mampatan atau kemerosotan lain kepada kejelasan imej

Sebarang sebab lain untuk penolakan mengikut budi bicara Penganjur

Dengan menyerahkan penyertaan untuk tujuan Peraduan, Peserta memperakui dan mengakui bahawa Peserta adalah pemilik penyertaan, atau mempunyai hak atau kebenaran sebagai Penjaga yang sah untuk membenarkan Penganjur menggunakan, mengedit, menerbitkan dan sebaliknya mengubah dan merekayasa semula tanpa sebarang syarat.

Seorang Peserta dibenarkan menghantar berbilang penyertaan untuk Peraduan tetapi hanya satu penyertaan akan dipertimbangkan untuk hadiah berkenaan dengan Peserta yang sama.

Selain itu, Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana Peserta yang:

Melemahkan, telah atau cuba melemahkan pengendalian Peraduan dengan penipuan, penipuan atau penipuan; dan/atau

Tidak layak atau tidak dapat memberikan bukti kelayakan untuk menyertai peraduan untuk pengesahan oleh Penganjur apabila diminta.

Sekiranya berlaku kehilangan kelayakan selepas hadiah telah diberikan, Penganjur berhak untuk menuntut pemulangan Hadiah atau pembayaran nilainya daripada Peserta yang hilang kelayakan.

Tarikh Akhir Penyertaan: Semua penyertaan mesti dimuat naik ke Facebook dan/atau Instagram sebelum 23:59:59, 18/12/2022.

Hadiah: Terdapat sejumlah lima puluh [50] pemenang (20x Hadiah Utama dan 30x Hadiah Saguhati) untuk dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan antara 21/11/2022 dan 18/12/2022.

Setiap Peserta berhak memenangi hanya satu [1] Hadiah Utama ATAU [1] Hadiah Saguhati sepanjang tempoh peraduan.

Tarikh Tuntutan/Penghantaran Hadiah:

Senarai pemenang akan diumumkan di laman Facebook SWAN [@SwanBagMalaysia] dan Instagram [@swan.malaysia]. Pemenang akan ditandakan dalam siaran pengumuman pemenang oleh SWAN.

Entry Method:

STEP 1: Download and colour the template  – Download Here

STEP 2: Follow us on @SwanBagMalaysia (FB) and @swan.malaysia (IG)

STEP 3: Tag 5 friends in the comment section

STEP 4: Share a picture of your child’s finished artwork on your own FB and/or IG. Set your profile and the post to the public. Make sure to tag @SwanBagMalaysia (FB) and/or @swan.malaysia (IG)

STEP 5: Submit a picture of your child holding his / her artwork via Here 

Leave a Reply