𝗧𝗲𝗿𝗯𝘂𝗸𝗮 𝗸𝗲𝗽𝗮𝗱𝗮 𝘀𝗲𝗺𝘂𝗮 𝗺𝘂𝗿𝗶𝗱 𝗧𝗮𝗵𝗮𝗽 𝟮 (𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝟰, 𝟱 𝗱𝗮𝗻 𝟲) 𝘀𝗲𝗸𝗼𝗹𝗮𝗵 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗮𝗵 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗮𝘀𝘂𝗸 𝘀𝗲𝗸𝗼𝗹𝗮𝗵 𝘀𝘄𝗮𝘀𝘁𝗮.

𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗦𝗧𝗘𝗠 𝗤𝘂𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗱 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁 𝗞𝗲𝗯𝗮𝗻𝗴𝘀𝗮𝗮𝗻 sempena 𝘒𝘢𝘳𝘯𝘪𝘷𝘢𝘭 𝘚𝘛𝘌𝘔 𝘛𝘚25

Tarikh : 𝟮𝟳 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟮

Masa : 𝟯:𝟬𝟬 – 𝟰:𝟬𝟬 𝗽𝗲𝘁𝗮𝗻𝗴

𝗧𝗲𝗿𝗯𝘂𝗸𝗮 𝗸𝗲𝗽𝗮𝗱𝗮 𝘀𝗲𝗺𝘂𝗮 𝗺𝘂𝗿𝗶𝗱 𝗧𝗮𝗵𝗮𝗽 𝟮 (𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝟰, 𝟱 𝗱𝗮𝗻 𝟲) 𝘀𝗲𝗸𝗼𝗹𝗮𝗵 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗮𝗵 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗮𝘀𝘂𝗸 𝘀𝗲𝗸𝗼𝗹𝗮𝗵 𝘀𝘄𝗮𝘀𝘁𝗮.

Pertandingan National Junior STEM Quizzard Online 2022 yang akan diadakan ini berfokuskan pengetahuan dan kemahiran individu murid. Dalam pertandingan National Junior STEM Quizzard Online 2022 ini, murid-murid diberi peluang untuk menyerlahkan bakat dan keupayaan mereka dalam mengaplikasi kemahiran subjek Sains , Matematik dan RBT.

Pertandingan National Junior STEM Quizzard Online 2022 berkonsepkan secara dalam talian di mana, murid-murid boleh mengaplikasi penggunaan teknologi ICT dalam menjawab soalan-soalan, serta murid boleh menjawab soalan di sekolah atau kediaman masing-masing .

KAEDAH PELAKSANAAN

Soalan-soalan akan disediakan oleh para guru daripada negeri Kedah. 3 orang penggubal soalan dari setiap subjek akan bermesyuarat secara dalam talian bersama pengerusi teknikal dan pegawai meja negeri untuk menggubal soalan yang beraras tinggi dan bersesuaian dengan murid Tahap 2.

Platform secara atas talian disediakan oleh pihak urus setia melalui Google Form dan Google Sites bagi pelaksanaan National Junior STEM Quizzard Online 2022 secara dalam talian di peringkat kebangsaan.

Keputusan untuk pertandingan akan dijana secara langsung semasa pertandingan. Penyertaan adalah terbuka kepada semua murid sekolah rendah Tahun 4, 5 dan 6 dari seluruh Malaysia. Sempena (100 𝘛𝘢𝘩𝘶𝘯 𝘗𝘦𝘯𝘶𝘣𝘶𝘩𝘢𝘯 𝘚𝘒 𝘚𝘶𝘭𝘵𝘢𝘯𝘢𝘩 𝘈𝘴𝘮𝘢, Kedah)

𝗣𝗲𝘀𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗦𝗶𝗷𝗶𝗹 𝗣𝗲𝗻𝘆𝗲𝗿𝘁𝗮𝗮𝗻/𝗣𝗲𝗻𝗰𝗮𝗽𝗮𝗶𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁 𝗸𝗲𝗯𝗮𝗻𝗴𝘀𝗮𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗼𝗹𝗲𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗻𝗴𝗶𝘀𝗶𝗮𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗮 𝗸𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁 𝗣𝗔𝗝𝗦𝗞.

Negeri :

 1. Johor : KLIK DI SINI
 2. Melaka : KLIK DI SINI
 3. Negeri Sembilan : KLIK DI SINI
 4. Selangor : KLIK DI SINI
 5. W. Kuala Lumpur : KLIK DI SINI
 6. W. Putrajaya : KLIK DI SINI
 7. W. Persekutuan Labuan : KLIK DI SINI
 8. Pahang : KLIK DI SINI
 9. Perak : KLIK DI SINI
 10. Terengganu : KLIK DI SINI
 11. Kelantan : KLIK DI SINI
 12. Kedah : KLIK DI SINI
 13. Perlis : KLIK DI SINI
 14. Pulau Pinang : KLIK DI SINI
 15. Sabah : KLIK DI SINI
 16. Sarawak : KLIK DI SINI

CARA PELAKSANAAN

 1. Peserta perlu menjawab 50 soalan beraneka pilihan dalam tempoh 60 minit secara dalam talian.
 2. Soalan-soalan yang diuji adalah dalam Bahasa Melayu.
 3. Soalan-soalan kuiz adalah berdasarkan tajuk seperti yang berikut :
  • Sekolah Rendah: Matematik, Sains, dan Rekabentuk dan Teknologi.

Leave a Reply