Tarikh akhir penghantaran penyertaan: 11 DISEMBER 2022

Kesatuan Astronomi Antarabangsa (IAU) melalui kolaborasi bersama IAU EC WG on Exoplanetary System Nomenclature dan IAU Office for Astronomy Outreach, menjemput ahli astronomi professional, ahli astronomi amatur, penggiat astronomi, guru dan murid/pelajar untuk mencadangkan satu nama daripada 20 “exoworlds” (1 eksoplanet + 1 bintang).

Cara menyertai:
Wujudkan satu pasukan yang terdiri daripada ahli yang tergolong dalam bidang saintis eksoplanet atau ahli astronomi profesional, ahli astronomi amatur, peminat astronomi, guru dan pendidik serta pelajar. Pilih sistem exoworld antara 20 exoworld dalam senarai. Minta pasukan mencadangkan nama untuk exoplanet dan bintang tuan rumah yang dimiliki oleh sistem itu. Kemudian aturkan acara jangkauan untuk mendidik orang ramai tentang eksoplanet (dan mungkin tentang nama yang dicadangkan). Kemudian hanya serahkan nama yang dicadangkan bersama dengan aktiviti jangkauan anda.

Cadangan anda akan melalui dua langkah proses pemilihan:

Pertama

Panel kebangsaan yang diketuai oleh Penyelaras Jangkauan Kebangsaan IAU di setiap negara akan memilih satu cadangan akhir untuk setiap negara, bersama dua calon sandaran, ke pemilihan akhir antarabangsa.

Kedua

Jawatankuasa pemilihan akhir antarabangsa yang terdiri daripada Kumpulan Kerja IAU dan penemu exoplanet akan mempertimbangkan calon yang dicadangkan oleh setiap negara dan memilih calon penamaan terbaik untuk setiap sistem exoworld. Nama-nama ini akan dipilih berdasarkan penerangan dan maksud di sebalik nama yang diberikan, dan aktiviti jangkauan yang dicapai oleh setiap pasukan.

20 exoworld terakhir akan diumumkan dan nama yang berkaitan akan diiktiraf oleh IAU sebagai nama rasmi untuk exoworld tersebut.

1. Syarat-syarat mandatori:

1.1 warganegara Malaysia; dan

1.2 terbuka kepada seluruh warganegara Malaysia tanpa mengira had umur dan latar belakang.

2. Syarat-syarat umum:

2.1 Merujuk kepada laman web NameExoWorld 2022 pada capaian seperti di bawah:

https://www.nameexoworlds.iau.org/2022edition

3. Kaedah penyertaan:

3.1 Dalam bentuk penulisan (Bahasa Inggeris) maksimum 300 patah perkataan; dan

3.2 Dalam format video (Bahasa Malaysia) (maksimum 3 minit, resolusi 360p atau lebih tinggi dengan sarikata Bahasa Inggeris).

3.3 Dihantar bersama laporan inisiatif jangkauan awam (Maksimum 300 patah perkataan, termasuk ahli kumpulan dan program jangkauan awam dan mana-mana foto/ video program).

3.4 Setiap kumpulan hanya dibenarkan menghantar satu (1) cadangan nama exoworld (exoplanet+bintang hos).

3.5 Penyertaan WAJIB dihantar menggunakan borang pada capaian seperti di bawah atau merujuk kepada laman web NameExoWorlds 2022:

bit.ly/2022NameExoWorlds

Tarikh akhir penghantaran penyertaan: 11 DISEMBER 2022

Leave a Reply