Berikut ialah senarai butiran perbankan yang tidak boleh anda kongsikan melalui telefon atau internet, tidak kira apa pun.

 1. Pin Kad Bank Anda (6 angka)
 2. Kata laluan Perbankan Internet anda
 3. Nombor Kad Bank 16 Digit anda
 4. Kod keselamatan 3 digit anda
 5. IAC anda atau mana-mana kod lain yang diterima melalui telefon bimbit anda (biasanya 6 digit)
 6. Tarikh luput kad anda

Berikut ialah senarai orang yang mungkin menghubungi anda untuk meminta butiran di atas, dan anda tidak sepatutnya berkongsinya dengan mereka.

 1. Hakim dari Mahkamah
 2. Bank Negara Malaysia
 3. Jabatan cukai pendapatan
 4. Polis
 5. Kastam

Leave a Reply