PERTANDINGAN MELUKIS KARTUN MENGENAI HAK KEPADA PENDIDIKAN
BERTEMAKAN ‘PENDIDIKAN UNTUK SEMUA’ ANJURAN
SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA MALAYSIA
SYARAT-SYARAT AM PERTANDINGAN

  1. Hasil karya lukisan hendaklah asli dan berdasarkan kreativiti pelukis bertemakan
    “Pendidikan Untuk Semua”.
  2. Pertandingan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia mengikut kategori
    berikut:
    I. Kategori kanak-kanak: 17 tahun dan ke bawah;
    II. Kategori terbuka: 18 tahun dan ke atas.

Peraduan ini bermula pada 30 OGOS 2022 sehingga 30 NOVEMBER 2022. Pihak
penganjur berhak melanjutkan tarikh tutup peraduan pada bila-bila masa yang dirasakan
perlu.

Peserta boleh menghantar hasil karya lukisan dalam bentuk digital atau cetakan kertas

Muat turun maklumat penuh pertandingan, syarat dan borang penyertaan, SILA KLIK DI SINI

Leave a Reply