Klik Sini Untuk Muat Turun Brosur Pertandingan

Penyertaan dibahagikan kepada 4 kategori:-
1. Institusi Pengajian Tinggi (IPT)/Institut Pendidikan Guru (IPG)/
2. Orang Awam – Perseorangan sahaja
3. Tingkatan 6 / Matrikulasi – Perseorangan sahaja
4. Tingkatan 4 – 5 – Perseorangan atau Kumpulan*
5. Tingkatan 1 – 3 – Berkumpulan sahaja*

  • Setiap kumpulan TIDAK BOLEH melebihi 3 orang

Karya yang layak dipertandingkan akan dinilai berdasarkan
kriteria berikut :
Karya ditulis secara terfokus kepada tema dan tajuk yang dipilih.
Isi karangan mestilah menepati tajuk esei.
Isi karya dibina berdasarkan sintesis maklumat dari sumber
primer dan sekunder
Setiap isi dikupas secara analitis, logikal dan tersusun.
Isi karya dan analisis disampaikan melalui persembahan yang
teratur dari segi hujahan, gaya bahasa, peralihan perenggan yang
jelas, diksi dan tatabahasa yang baik.
Struktur penulisan tidak dipecahkan kepada Bab tetapi cukup
sekadar Tajuk Kecil sahaja.
Karya memperlihatkan teknik dokumentasi sumber yang tersusun.
Setiap kutipan petikan dan maklumat yang digunakan dalam karya
diberikan catatan nota kaki yang betul.
Karya menyediakan senarai bibliografi yang lengkap dan juga
pelbagai sumber maklumat lain seperti sumber lisan.


Berdasarkan di atas, penilaian akan memberi pertimbangan kepada
i. Isi kandungan dan penyelidikan
ii. Persembahan dan struktur
iii. Tafsiran dan analisis
iv Rujukan dan bibliografi.

Tarikh Tutup: 30 September 2022

Untuk borang pendaftaran serta maklumat lengkap.

Sila rujuk: KLIK DI SINI

Leave a Reply