Tema : “Living, Working and Playing on the Moon”

Penganjur Peraduan : Yayasan Angkasa, 4425 Arrowswest Drive, Colorado Springs, Colorado.
Penaja Peraduan: Noosphere

Tema : “Living, Working and Playing on the Moon”

Kelayakan :

  • Kurang dari 18 tahun.
  • Mempunyai guru (“Guru”) atau ibu bapa/penjaga yang sah (“Penjaga”) yang berumur lebih dari lapan belas (18) tahun dan akan memberikan kebenaran untuk menyertai Peraduan dan memberikan hak yang dinyatakan di sini.

Peraduan berakhir pada 19 Januari 2022, jam 12:00 tengahari (waktu penganjur).

Hadkan satu (1) penyertaan bagi setiap Peserta yang Layak semasa Tempoh Peraduan.

  • Karya seni asli dalam mana-mana media/format berikut: lukisan, lukisan, media campuran atau digital.
  • Dimuat naik ke Laman Web dalam format digital, sama ada sebagai .jpg atau .png;
  • mempunyai resolusi minimum sekurang-kurangnya 2400 piksel x 2400 piksel

Jumlah Hadiah:

Sebanyak dua puluh lima (25) hadiah (setiap satu “Hadiah”) akan diberikan yang terdiri daripada:

  • Satu (1) hadiah Anugerah Pencapaian Yayasan Angkasa,
  • Lapan (8) hadiah tempat pertama, satu dalam setiap kumpulan umur (setiap satu “Hadiah Tempat Pertama”),
  • Lapan (8) hadiah tempat kedua, satu dalam setiap kumpulan umur (setiap satu “Hadiah Tempat Kedua”), dan
  • Lapan (8) hadiah tempat ketiga, satu dalam setiap kumpulan umur (setiap “Hadiah Tempat Ketiga”)

Untuk mendapatkan maklumat penuh pertandingan, syarat dan borang pendaftaran. Sila klik butang di bawah untuk ke laman penganjur.

Leave a Reply