SYARAT & PANDUAN PERTANDINGAN PENULISAN KHUTBAH ANJURAN ZAKAT PULAU PINANG
Syarat Pertandingan

 1. Terbuka kepada seluruh warga Pulau Pinang atau bermastautin di Pulau Pinang.
 2. Kakitangan Zakat Pulau Pinang TIDAK layak menyertai pertandingan penulisan ini.
 3. Penyertaan adalah dalam bentuk individu.
 4. Seorang peserta hanya boleh menghantar satu penyertaan sahaja.
 5. Semua karya mestilah asli dan tidak diciplak daripada mana-mana terbitan.
 6. Setiap teks khutbah yang terpilih akan menjadi hak milik penganjur dan pihak
  penganjur berhak untuk menyunting, menerbit, mencetak dan mengulang siar.
 7. Teks khutbah hendaklah ditaip dengan tulisan RUMI dalam BAHASA MELAYU.
 8. Setiap peserta hendaklah menghantar teks khutbah mengikut format berikut :
  i. Memenuhi rukun-rukun khutbah.
  ii. Menggunakan jenis tulisan (font) Arial bersaiz 12.
  iii. Jarak antara baris (spacing) : 1.5
  iv. Jumlah muka surat di antara 5-6 muka surat (tidak lebih 12 minit tempoh
  bacaannya).
 9. Penghantaran teks khutbah kepada urusetia pertandingan hendaklah dalam format
  Microsoft word dan PDF.
 10. Setiap penghantaran perlu disertakan tajuk khutbah, nama penuh, alamat rumah
  dan nombor telefon penulis.
 11. Jawatankuasa pertandingan berhak meminda atau mengubah syarat penyertaan
  tanpa sebarang notis.
 12. Tema penulisan khutbah adalah umum berkaitan ibadah zakat.
 13. Tarikh tutup pertandingan adalah SEBELUM / PADA 30 NOVEMBER 2021
  (SELASA).
 14. Alamat emel penghantaran teks khutbah : penulisan@zakatpenang.com
 15. Keputusan pertandingan adalah muktamad.

Tarikh Akhir Penghantaran Teks : 30 November 2021 (Selasa)

Untuk maklumat lanjut pertandingan sila :

Leave a Reply