Tema : Healthy People, Healthy Environment and Healthy Communities

[Diterjemahkan]

UN-Habitat telah menyokong usaha orang dalam menjadikan bandar / bandar / kampung sebagai tempat tinggal yang lebih baik.

Sejak beberapa bulan kebelakangan ini, anda telah banyak mendengar dan membaca mengenai kesihatan, dan bagaimana melindungi diri anda, keluarga dan rakan anda dari penyakit.

Anda juga pernah mendengar dan membaca tentang perubahan iklim, dan bagaimana ia mempengaruhi keselamatan tempat-tempat di mana kita tinggal.

Majoriti penduduk dunia tinggal di bandar dan bandar. Bagaimana rupa bandar untuk membolehkan kita hidup dengan sihat? Bagaimana alam dapat membantu kita dalam mewujudkan bandar dan bandar yang sihat dan selamat?

Nyatakan idea anda secara bebas pada gambar.

Kelayakan : 4th through 6th grade pupils of public/private schools (mainly in Asia and the Pacific).

Deadline for Submission: Friday, 17 September 2021 [please submit earlier]

Cara Menghantar:
Sila hantarkan ① gambar digital gambar anda (dengan kamera digital, telefon pintar, pengimbas), information maklumat anda dan pesanan ringkas (lihat Lampiran) emelkan kepada : habitat.fukuoka@un.org
Jumlah ukuran gambar hendaklah antara 1MB dan 10MB.

Bahan Lukisan: Tiada batasan

Maklumat lain :

Pastikan menghantar gambar anda dengan borang permohonan yang diisi dan pengenalan ringkas mengenai gambar.
Sekiranya anda akan menghantar gambar melalui pos, pastikan untuk menuliskan nama, gred dan nama sekolah / bandar / bandar / kampung di belakang.
Lukisan yang dihantar tidak dikembalikan kepada pemohon.
Lukisan yang dihantar akan diperkenalkan di laman web UN-Habitat ROAP-Fukuoka.
Lukisan yang dihantar akan menjadi milik UN-Habitat ROAP – Fukuoka dan boleh digunakan untuk bahan promosi.


Catatan: Sila pastikan bahawa Borang Permohonan DITETAPKAN dalam HURUF BLOK. Sebarang penyerahan dengan tulisan tangan yang tidak dapat dibaca tidak akan dipertimbangkan untuk pertandingan ini.

Note: Please make sure that Application Form is TYPED in BLOCK LETTERS. Any
submission with illegible handwriting will not be considered for the contest.

Penilaian

a. Penghakiman Pertama (dalam talian)
Penghakiman pertama akan berlangsung di UN-Habitat ROAP – Fukuoka dan sebilangan gambar akan dipilih sebagai gambar yang sangat baik.
b. Penghakiman Akhir (dalam talian)
Anugerah akan ditentukan dari gambar yang dipilih oleh ahli Jawatankuasa Penghakiman.
Pameran

Lukisan yang diberikan akan diperkenalkan / dipamerkan di laman web UN-Habitat ROAP- Fukuoka.
Anugerah

Penilaian akhir akan menentukan penghargaan berikut:

  • Anugerah ROAP UN-Habitat (Emas, Perak, dan Gangsa)
  • Konvensyen Kanak-kanak Asia-Pasifik dalam Anugerah FUKUOKA
  • Anugerah Masa Depan Kanak-kanak
  • Anugerah Khas

Awards
The final judging will determine the following awards:

  • UN-Habitat ROAP Award (Gold, Silver, and Bronze)
  • Asian-Pacific Children’s Convention in FUKUOKA Award
  • Children’s Future Award
  • Special Award

Dengan menggunakan gambar yang dipilih, Penganjur akan menghasilkan Kalendar Asli 2022 Habitat yang boleh dimuat turun dari laman web UN-Habitat ROAP – Fukuoka. Kami juga akan memulakan kempen derma di Jepun menggunakan Kalendar. Sumbangan akan digunakan untuk menyokong projek “Water for Life” UN-Habitat di Asia dan Pasifik.


Pengendalian Maklumat Peribadi:
Maklumat peribadi anda akan diuruskan dengan selamat oleh pihak penganjur dan hanya digunakan untuk tujuan pentadbiran dan penerbitan gambar yang dihantar di laman web UN-Habitat ROAP, media sosial dan bahan promosi UN-Habitat seperti kalendar dengan persetujuan anda.

Untuk mendapatkan maklumat / syarat / borang penyertaan yang lengkap sila ke : https://www.fukuoka.unhabitat.org/info/news/20210730_en.html

Untuk melihat karya / hasil pemenang tahun-tahun yang lepas : https://www.fukuoka.unhabitat.org/gallery/art_2019/index_en.html

World Habitat Day Special Art Project

Leave a Reply