Terbuka: kepada semua warganegara Malaysia

TERMA DAN SYARAT
Kuiz Nutrisi Makanan (“Kuiz”) Gaya Hidup Yakult dianjurkan oleh Yakult (Malaysia) Sdn. Bhd. (“Penganjur”).
Tempoh Kuiz: 1 September 2021 hingga 31 Oktober 2021

ELIGILIBITY | KELAYAKAN
Kuiz ini dibuka kepada semua warganegara Malaysia dan penduduk yang bermastautin di Malaysia sahaja (“Peserta”). Peserta bawah umur 18 tahun boleh menyertai kuiz ini dengan persetujuan ibu bapa/penjaga yang telah membaca, memahami, dan bersetuju dengan Terma dan Syarat bagi pihaknya.

CARA PENYERTAAN

 • To participate, Participants must comply with each of the following:
  Peserta harus memenuhi kriteria-kriteria berikut untuk menyertai Kuiz:
 • Isikan maklumat peribadi yang diperlukan (nama penuh seperti kad pengenalan, nombor telefon, alamat surat-menyurat dan bangsa) di laman mikro yang boleh diakses melalui laman web Yakult Malaysia (http://www.yakult.com.my).
 • Isikan jawapan yang betul dalam ruangan yang telah disediakan di laman mikro tersebut.
 • Klik butang ‘Hantar’ untuk menghantar jawapan.

PRIZES | HADIAH

 • Prizes to be won are as follows:
  Hadiah untuk dimenangi adalah seperti di bawah:
  10 × 1 month supply of Yakult Ace Light (50 bottles)
  10 × 1 bulan bekalan Yakult Ace Light (50 botol)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS | TERMA DAN SYARAT UMUM

 • Penganjur berhak menukar, membatalkan atau menambah Terma dan Syarat dari masa ke masa, dan pada bila-bila masa, tanpa perlu memberi notis terdahulu.

Untuk menyertainya :

Leave a Reply