Kuiz Alam Sekitar Untuk 10 – 15 tahun !


Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia dengan kerjasama Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS) akan menganjurkan Pertandingan Kuiz bertemakan konservasi ekosistem hutan paya laut.


Tujuan program ini diadakan adalah untuk meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai kepentingan memelihara dan memulihara kepelbagaian biologi dalam ekosistem hutan paya laut untuk kesejahteraan dan kualiti hidup manusia serta memberi peluang kepada pelajar untuk mendalami ilmu Hutan Paya Laut bagi persiapan menjawab soalan kuiz.


MURID DIMINTA UNTUK BACA DAN FAHAM TERMA DAN SYARAT SEBELUM MENYERTAI PERTANDINGAN KUIZ INI.


Leave a Reply